×
mamun Details
Boss of mamun

M A AL MAMUN

User Image

ASIB

User Image

NAZRULAMIN

User Image
Top (12) Performers from the start of mamun
Rank Name Join Date Growth % Portfolio
1 m a al mamun 21-Jan-2012 166.18 2661758.22
2 ASIB 06-Nov-2016 16.66 1166598.23
3 nazrulamin 12-Dec-2016 7.09 1070852.47
4 Md. Joynal Abedin 22-Sep-2014 0.00 1000000
5 Arfan Ahmed 27-Feb-2012 0.00 1000000
6 Md.Mostafizur Rahman 27-Jun-2013 0.00 1000000
7 sohail 15-May-2017 0.00 1000000
8 Mostafa Kamal Rashid 19-Sep-2014 0.00 1000000
9 29-Sep-2014 0.00 1000000
10 nazrulamin 12-Dec-2016 0.00 1000000
11 manik6993 01-Mar-2012 0.00 1000000
12 tipuHP 12-Feb-2017 0.00 1000000
13 kamal ahmed 24-Mar-2014 0.00 1000000